Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Εμβλήματα Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας
Το εθνόσημο όπως φέρεται στα πηλίκια των Ενόπλων Δυνάμεων

 ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ

Γενικό Επιτελείο Στρατού
Ο δικέφαλος αετός με το εθνόσημο. Από το μουσείο του Δίον στην Πιερία, όπου και οι μαρμάρινοι μονοί και διπλοί αετοί του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την Βυζαντινή περίοδο, αλλά μέχρι και την εποχή μας, ο αετός συμβολίζει διαχρονικά την στρατιωτική ισχύ και ετοιμότητα των Ελλήνων, για την διαφύλαξη της ελευθερίας τους. Στην ιστορική πορεία αντιγράφηκε από τους Ρωμαίους, Αλβανούς, Γερμανούς, Αμερικανούς και άλλους λαούς, είτε ως σύμβολο στρατιωτικό, είτε ως εθνικό σύμβολο. Η  φράση  που αναγράφεται πάνω στο έμβλημα, Ελεύθερον το Εύψυχον στα αρχαία ελληνικά, αποτελεί μέρος της επιτάφιας ομιλίας που εκφώνησε ο Περικλής, στον χώρο του Σήματος στο αρχαίο κλασσικό νεκροταφείο του Κεραμικού της Αθήνας για τους πεσόντες Αθηναίους οπλίτες στον Πελοποννησιακό πόλεμο με την Σπάρτη, κατά το έτος 431 π.Χ, όπως μας τον παρέδωσε ο Θουκυδίδης [ Β- 43,4 ].  Το ελεύθερο είναι και εύψυχο, άλλως δηλαδή η ανδρεία και η γενναιότητα συνιστούν την βάση της ελευθερίας. Σε ευρύτερη μετάφραση – σημασιολογία αποτυπώνει την αφαίρεση της ζωής, για την πρόσκτηση της ελευθερίας.


Πρώτη Στρατιά
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Αρχαία μακεδονική ασπίδα, με τον ήλιο της Βεργίνας επί αυτής. Συμβολίζει την αποφασιστικότητα, τη δύναμη και τη θέληση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, να μην έλθει ποτέ σε συμβιβασμό με τους εχθρούς της.
ΡΗΤΟ: "ΕΣΤ' ΑΝ ΤΗΝ ΑΥΤΗΝ ΟΔΟΝ ΙΗ" (Εφόσον πορεύεται τον ίδιο δρόμο)
"Νυν τε απάγγελλε Μαρδονίω, ως Αθηναίοι λέγουσι εστ' αν ο ήλιος την αυτήν οδόν ίη τη περ και νυν έρχεται, μήκοτε ομολογήσειν ημέας Ξέρξη  αλλά… "
Ηρόδοτος: VΙΙΙ, 143.

"Και τώρα πες στο Μαρδόνιο ότι η απάντηση των Αθηναίων είναι αυτή: Εφόσον ο ήλιος πορεύεται τον ίδιο δρόμο, τον οποίο ακολουθεί και τώρα, εμείς δεν πρόκειται να έλθουμε σε συμβιβασμό με τον Ξέρξη".
Προ της μάχης των Πλαταιών "Άνοιξη του 479 π.Χ." ο Μαρδόνιος, στην προσπάθειά του να διαιρέσει τους Έλληνες πρότεινε στους Αθηναίους ειρήνη και πήρε την παραπάνω απάντηση.
 Μετά την μάχη του Μαραθώνα, ο ενωμένος στρατός των ελληνικών πόλεων (10.000 οπλίτες), αντιμετωπίζει στην πεδιάδα των Πλαταιών πενταπλάσιο περσικό στρατό, το 479 π.Χ. Ο επικεφαλής των Περσών Μαρδόνιος προτείνει στους Αθηναίους.
Πρώτη Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού

ΤΑΞΑΣ    

                                      


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Αετός, έλικας και ξίφος. Συμβολίζουν τη δυναμική και αποφασιστική επέμβαση στη μάχη από αέρα της Ταξιαρχίας, την ιστορική διαδρομή της Αεροπορίας Στρατού και το αποφασιστικό πλήγμα που μπορεί να προκαλέσει με τα μέσα που διαθέτει.
ΡΗΤΟ: Ου Θνάσκει Ζάλος Ελευθερίας (Δεν αποθνήσκει ο ζήλος της ελευθερίας).
Επιτύμβια επιγραφή του Αντιφίλου του Βυζαντίου προς το νεκρό του Λεωνίδα.
                               
Τρίτη Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία

3 ΜΚ ΤΑΞ

         


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κεφαλή θεάς Αθηνάς με δόρυ, Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) και ταινία, που αναγράφεται η λέξη Ρίμινι. Συμβολίζει την πολεμική ταυτότητα της Ταξιαρχίας (Αθηνά, θεά του πολέμου και της σοφίας) και τη μηχανοκίνηση αυτής (ΤΟΜΠ). Η λέξη Ρίμινι είναι η πρόσθετη ονομασία στην ταυτότητα της Ταξιαρχίας, την οποία φέρει τιμητικά για την απελευθέρωση της ομώνυμης Ιταλικής πόλης από τους Γερμανούς το Σεπτέμβριο του 1944.
ΡΗΤΟ: Αναφαίρετον ΄Οπλον Αρετή (Η αρετή είναι όπλο που ποτέ δεν μπορούν να σου το αφαιρέσουν).

4 ΤΑΞ ΠΖΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κράνος (περικεφαλαία) και ξίφος (γιαταγάνι) με αυτόματο τυφέκιο χιαστί. Στρατιωτικά εξαρτήματα που συμβολίζουν τη διαχρονικότητα του Στρατού.
ΡΗΤΟ: Μην Ακλείως Απολλοίμην (Να μη χαθώ άδοξα).
Μην μαν ασπούδι γε και ακλείως απολλοίμην - Ομήρου Ιλιάδα.
Λόγια του Έκτορα την ώρα που πάνω στη μάχη αντικρίζει τον Αχιλλέα και νιώθει πως δεν μπορεί πια να αποφύγει τον θάνατο.Ι ΤΑΞΥΠ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ο Αχιλλέας μαχόμενος, κρατώντας ασπίδα και δόρυ. Συμβολίζει τη
 Ζώνη Ευθύνης της Ταξιαρχίας, αφού ο Αχιλλέας ήταν ο Βασιλιάς της Θεσσαλίας.
 ΡΗΤΟ:  Ανδρεία Τίμα και Νίκα       (Να είσαι ανδρείος και θα νικάς).
7 ΜΚ ΤΑΞΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Θράκας πελταστής σε κίνηση και Τεθωρακισμένο Όχημα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ). Συμβολίζει, την περιοχή που είναι ταγμένη να υπερασπίσει η Ταξιαρχία και την μηχανοκίνησή της.
ΡΗΤΟ: Ούκ Ελάττω Παραδώσω (Την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη).
              Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ’ εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχίσω, αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων, και μόνος και μετά πολλών την πατρίδα δε ουκ ελάττω παραδώσω.
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά
Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή θα υπερασπίσω, δε, τα ιερά και τα όσια και μόνος και με άλλους, και την πατρίδα, δε θα παραδώσω μικρότερη.
9 ΤΑΞ ΠΖ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Πελαργός. Συμβολίζει την αποφασιστικότητα της Ταξιαρχίας στην εκτέλεση της αποστολής της. Είναι γνωστό ότι το πτηνό αυτό, με την ευγένεια και την υπερηφάνεια του χαρακτήρα του, αντιμετωπίζει με γενναιότητα το θάνατο, όταν χρειασθεί.
ΡΗΤΟ:  ΄Η Καλώς Ζήν ή Καλώς Τεθνηκέναι.
Ουκ αν πριαίμην ουδενός λόγου βροτόν όστις κεναίσιν ελπίσιν θερμαίνεται· αλλ' ή καλώς ζην ή καλώς τεθνηκέναι τον ευγενή χρή.
Σοφοκλέους, Αίας 477-480
Δεν θα έδινα ούτε μία πεντάρα για άνθρωπο που βαυκαλίζεται με κενές ελπίδες. Ο ευγενής χαρακτήρας πρέπει ή να ζει καλώς ή να πεθαίνει καλώς (ένδοξα).ΙΙΙ ΤΑΞΥΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ο Άγιος Δημήτριος έφιππος και τμήμα των τειχών της Θεσσαλονίκης. Συμβολίζει το ισχυρό της έδρας της Ταξιαρχίας (Θεσσαλονίκη) έχουσα ως προστάτη τον Άγιο Δημήτριο, που κατά την παράδοση, εμφανίστηκε πάνω από τα τείχη της πόλης και βοήθησε στην απελευθέρωσή της από τους Τούρκους.
ΡΗΤΟ: Αθλοφόρε Τα Έθνη Τροπούμενον  (Αθλοφόρε, εσύ ο οποίος κατατρόπωσες τους βάρβαρους εχθρούς του Έθνους).
Σημ.: Έθνη = Ειδωλολάτρες, βαρβαρικά Φύλα, εχθροί του Έθνους.

"Μέγαν εύρατο εν τοις κινδύνοις Σε υπέρμαχον η Οικουμένη Αθλοφόρε τα Έθνη τροπούμενον".
Από το Απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου.

"Σε Σένα (στο πρόσωπό σου) Αθλοφόρε Δημήτριε, η Οικουμένη βρήκε τον υπέρμαχο υπερασπιστή της (όταν) κατά τη διάρκεια των κινδύνων, κατατρόπωσες τους βάρβαρους εχθρούς του Έθνους".

15 ΤΑΞ ΠΖ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Το μυθολογικό τέρας "Γρύψ", με κεφάλι αετού και σώμα λιονταριού, κρατώντας διπλό πέλεκυ. Συμβολίζει την άγρυπνη φρούρηση και ταχύτητα δράσης (αετίσιο βλέμμα - ευέλικτες πτέρυγες) αλλά και τη δύναμη και αποφασιστικότητα (δυνατό σώμα λιονταριού - διπλός πέλεκυς).
ΡΗΤΟ: "Και Ούτος Αριθμός Ικανός (Και ο αριθμός αυτός είναι αρκετός)
Ειπόντος δε τίνος ώ Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτω πάρει; "ει μεν οιεσθέ με", έφη, τω πλήθει, ουδέ η πάσα Ελλάς αρκεί· βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν· ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός.
Πλουτάρχου Αποφθέγματα Λακωνικά Λεωνίδου του Αναξανδρίδου, 8.
Όταν κάποιος του είπε: 'Λεωνίδα, έτσι (με τόσους λίγους) πηγαίνεις να διακινδυνεύσεις εναντίον τόσων πολλών; (Ο Λεωνίδας) απάντησε, και όλη η Ελλάδα δεν αρκεί, γιατί ολόκληρη δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος του πλήθους εκείνων, εάν όμως (πρόκειται να πολεμήσω) με ανδρεία, τότε και ο αριθμός αυτός είναι αρκετός.29 ΤΑΞΕΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Απεικονίζεται Οπλίτης του Πεζικού, φέρων το τυφέκιο σε θέση φύλαξης. Στο φόντο πίσω από το στρατιώτη, απεικονίζεται η Περιοχή της Θράκης και ειδικότερα ο νομός Ροδόπης και Ξάνθης. Το κόκκινο χρώμα που περιβάλει την παράσταση, συμβολίζει το όπλο του Πεζικού, καθώς και το αίμα των ηρωικών νεκρών του 29 Συντάγματος, συνέχεια του οποίου αποτελεί η 29 ΤΑΞΕΑ. Η όλη παράσταση δείχνει την αποφασιστικότητα του προσωπικού της Ταξιαρχίας, να υπερασπισθεί την ελληνικότητα και την ακεραιότητα της ΖΕ της, εναντίον οποιουδήποτε επιβουλέα.
ΡΗΤΟ: "ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ"
Το απόφθεγμα "ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ", υπογραμίζει την απόφαση της Ταξιαρχίας να εκτελέσει την αποστολή της, κάθε ώρα και στιγμή, χωρίς να φείδεται κόπου και χρόνου και χωρίς να υπολογίζει σωματική ή ψυχική κόπωση


VΙΙΙ ΜΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ταύρος μέσα σε στεφάνι βελανιδιάς. Η εικόνα αυτή είναι η μία πλευρά αρχαίου νομίσματος των Φυλών που κατοικούσαν στην Ήπειρο τον 3ο π.Χ. αιώνα. Στην άλλη όψη του νομίσματος γράφεται η λέξη Απειρωτάν που σημαίνει Ηπειρωτών γιατί η πρώτη ονομασία της Ηπείρου ήταν ΄Απειρος.. Ως λογότυπος του εμβλήματος αναγράφεται η λέξη ΟΧΙ που θυμίζει το μεγαλείο και τους ηρωικούς αγώνες της VIII ΜΠ στα ηπειρώτικα βουνά κατά τον πόλεμο του 1940-41. Με τα παραπάνω, δίνεται συμβολικά η ιστορική συνέχεια του Ηπειρωτικού χώρου, με τον οποίο συνδέεται άμεσα και η ιστορία της Μεραρχίας.
ΡΗΤΟ:  ΟΧΙ
Ιστορική απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη Γκράτσι, όταν ο τελευταίος, την 3η πρωινή της 28ης Οκτωβρίου 1940, ζήτησε για λογαριασμό της κυβέρνησής του, την είσοδο του ιταλικού στρατού στην Ελλάδα.


XII M/Κ ΜΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Δύο αγωνιστές πετεινοί αλληλοσυγκρουόμενοι. Συμβολίζει την αποφασιστικότητα της Μεραρχίας να αγωνισθεί μέχρι τελικής πτώσεως του αντίπαλου, όπως ακριβώς πράττουν οι αγωνιστές πετεινοί.
ΡΗΤΟ: ΄Εως άν τον ΄Ετερον Προπεσείν
Τα δε πολιτεύματα ήν αμφοτέρων παραπλήσια τοις ψυχομαχούσι των ευγενών ορνίθων. Εκείνοι τε γάρ πολλάκις απολωλεκότες τας πτέρυγας δια την αδυναμίαν, αυτή δε τη ψυχή μένοντες εκβάλλουσι τας πληγάς, έως αν αυτομάτως ποτέ περιπεσόντες αυτοίς και ραδίως αλλήλων διαδράξωνται, κ' άπειτα τούτου γενομένου συμβή τον έτερον αυτών προπεσείν.
Πολυβίου Ιστορίες, Α, 58, 7-9.
H όλη δε πολιτεία (συμπεριφορά) και των δύο (Ρωμαίων και Καρχηδονίων) έμοιαζε με τους μέχρις εσχάτων αγωνιζόμενους ευγενείς πετεινούς. Γιατί και εκείνοι πολλές φορές, ενώ έχουν χάσει τα φτερά τους από την αδυναμία (να καταβάλλει ο ένας τον άλλο) επιμένοντας με ψυχικό σθένος, αδιαφορούν για τις πληγές, μέχρις ότου επιπέσουν εναντίον αλλήλων και αρπάξουν ο ένας τον άλλο μέχρι να πέσει πρώτος ο ένας από αυτούς.


XVI Μ/Κ ΜΠ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Δικέφαλος αετός πάνω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Συμβολίζει την θέληση της Μεραρχίας να διαφυλάξει τα σύνορα της πατρίδας με το ίδιο σθένος που αγωνίστηκαν οι Βυζαντινοί για την υπεράσπιση των τειχών της Κων/λης.
ΡΗΤΟ: "Πάντες Αυτοπροαιρέτως Αποθανούμεν
               Όλοι θα πεθάνουμε με τη θέλησή μας
Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ' εμόν εστίν ουτ' άλλου των κατοικούντων εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών.
Το να σου παραδώσουμε την πόλη, δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε άλλου από τους κατοικούντες σε αυτή. Γιατί απόφαση όλων μας είναι να πέσουμε, αμυνόμενοι, με τη θέλησή μας και δεν θα λυπηθούμε τη ζωή μας. Τα παραπάνω αποτελούν την απάντηση του Αυτοκράτορα Κων/νου ΙΑ΄ Παλαιο-λόγου στον Μωάμεθ Β΄ που πολιορκούσε την Κων/πολη το 1453, όταν του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και να αποχωρήσει σώος.

Α΄  -   ΣΣ    -   1η ΤΑΞΥΠ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Περικεφαλαία και δόρυ Λεωνίδα. Συμβολίζουν την αποφασιστικότητα του Α'ΣΣ να αγωνισθεί, όταν απαιτηθεί, μέχρις εσχάτων, όπως ο Λεωνίδας με τους άνδρες του στις Θερμοπύλες.
ΡΗΤΟ: "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ" (Έλα να τα πάρεις)
Πάλιν δε Ξέρξου γράψαντος ''πέμψον τά όπλα'' αντέγραψε "μολών λαβέ".
Πλουτάρχου, Αποφθέγματα Λακωνικά
 "Πάλι δε όταν ο Ξέρξης του έγραψε ''στείλε τα όπλα'', εκείνος του απάντησε: Έλα να τα πάρεις".
Τα παραπάνω μηνύματα ανταλλάχθηκαν στις παραμονές της μάχης των Θερμοπυλών (Αύγουστος 480 π.Χ.) μεταξύ του βασιλιά των Περσών Ξέρξη, ο οποίος ηγείτο στρατού 300.000 ανδρών και του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα, ο οποίος υπεράσπιζε τα στενά των Θερμοπυλών, με δύναμη 7.000 ανδρών περίπου (οι 300 ήταν Σπαρτιάτες, οι οποίοι τελικά παρέμειναν με τον Λεωνίδα και έπεσαν μέχρι ενός).
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ   (ΣΧΟΛΗ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Το μυθικό αθάνατο φτερωτό άλογο "Πήγασος" που συμβολίζει τις πτήσεις πάνω από στεριά και θάλασσα.
ΡΗΤΟ:    Τοίς Τολμώσι  η  Τύχη (Η τύχη είναι με τους τολμηρούς).
Τοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορος    -   Θουκυδίδης.
Η τύχη είναι σύντροφος των τολμηρών.ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Η θεά Αθηνά σε γαλάζιο φόντο και κάτω από αυτή, σύμπλεγμα κουκουβάγιας και ξίφους. Συμβολίζει τη σοφία (γνώση) που πολλαπλασιάζει την πολεμική ισχύ.
ΡΗΤΟ: Αεί τα Επιγιγνόμενα Κρατείν (Πάντοτε να επικρατούν (υπερισχύουν), τα νεότερα, δηλαδή οι νέες ιδέες, τα νέα όπλα και οι νέες μέθοδοι).
Ανάγκη δε ώσπερ τέχνης αει τα επιγιγνόμενα κρατείν
Θουκυδίδης (455-400 π.Χ)
Είναι νόμος της ανάγκης να υπερισχύουν πάντοτε στον πόλεμο όπως και στις τέχνες τα νεότερα, δηλαδή οι νέες ιδέες, τα νέα όπλα και οι νέες μέθοδοι.ΑΣΔΕΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ανάγλυφο της πύλης των λεόντων των Μυκηνών. Συμβολίζει την περίπου γεωγραφική ταύτιση του κράτους των Μυκηνών με τη ΖΕ της ΑΣΔΕΝ και την ένωση, με την έννοια του συντονισμού και της συνεργασίας, λόγω μεγάλου αριθμού Μονάδων σε συνδυασμό με το γεωγραφικό κατακερματισμό της ΖΕ της.
ΡΗΤΟ:       Αμύνεσθαι περί Πάτρης         Να υπερασπίζετε τη πατρίδα
Ημείς δε μεγάλοιο Διός πειθώμεθα βουλή, ος πάσι θνητοίση και αθανάτοισιν ανάσσει. Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης
Ομήρου Ιλιάδα, Μ241-243
Εμείς υπακούμε στη θέληση του μεγάλου Δία, που κυβερνά όλους τους θνητούς και αθάνατους. Ένας είναι ο καλύτερος οιωνός (σημάδι), να υπερασπίζει κανείς την πατρίδα.
ΑΣΔΥΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  Ο Θησέας σε ηλικία 16 ετών σηκώνει τον πελώριο βράχο και παίρνει το ξίφος και τα χρυσά σανδάλια, που είχε τοποθετήσει εκεί ο πατέρας του,
επιθυμώντας να τα πάρει ο γιος του, όταν γεννηθεί, μεγαλώσει και μπορέσει να μετακινήσει μόνος του τον βράχο.
Συμβολίζει την ικανότητα της ΣΔΑ να αναλάβει την ευθύνη και με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων να εκπληρώσει επιτυχώς την αποστολή της. 
ΡΗΤΟ: ΑΛΚΗ ΚΡΑΤΟΣ ΕΣΤΙ ΜΕΓΙΣΤΟΝ"  (Η ανδρεία είναι πολύ μεγάλη δύναμη).
            Ημείς δε μεγάλοιο Διός πειθώμεθα βουλή, ος πάσι θνητοίση και αθανάτοισιν ανάσσει. Είς οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης
Ομήρου Ιλιάδα Ι , 37- 39
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
(ΓΥΣ - ΤΟΜΣ - ΥΚΣ)


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Απεικονίζει το θεοδόλιχο, το τρίγωνο, το μοιρογνωμόνιο και το διαβήτη βασικά όργανα μέτρησης, τη γλαύκα σύμβολο της γνώσης, την Ελλάδα επί μιας γεωγραφικής σφαίρας που συμβολίζει τη χαρτογραφική υπευθυνότητα της Υπηρεσίας.
            Οι δύο κλάδοι δάφνης συμβολίζουν τους αγώνες της ΓΥΣ για την Πατρίδα και το Έθνος, καθώς και τους νεκρούς της Υπηρεσίας, σε όλα τα πεδία των μαχών που έδωσε ο Ελληνικός Στρατός. Η χρονολογία 1889 θυμίζει το έτος που συγκροτήθηκε η ΓΥΣ.
           Στο άνω μέρος της σύνθεσης, αναγράφεται το ρητό της Υπηρεσίας, η περίφημη φράση του Πλάτωνα, Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί, και καταδεικνύει την σημασία της χαρτογραφίας για τον άνθρωπο.
ΡΗΤΟ: Αεί ο Θεός ο Μέγας Γεωμετρεί       
 (Η Γεωμετρική αντίληψη κυριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις της δημιουργίας και αποκλείει την ύπαρξη του τυχαίου στο Σύμπαν).Γ '  -  Σ ΣΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Απεικονίζει το Σταυρό, σύμβολο πίστης, υπομονής και μαρτυρίου, που προασπίζεται από ασπίδα, η οποία φέρει και αυτή Σταυρό, σύμβολο της κραταιόητας των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Τα τέσσερα "Β" στις γωνίες του Σταυρού σημαίνουν: Βασιλεύς Βασιλέων, Βασιλεύων Βασιλευόντων. Τα παραπάνω στοιχεία λήφθηκαν από το Βυζάντιο, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου μετά την Κωνσταντινούπολη.
ΡΗΤΟ:       Ού Φεισόμεθα της Ζωής                       (Δε θα λυπηθούμε τη ζωή μας).
Το δε την πόλιν σοι δούναι ούτ εμόν εστί, ούτ' άλλου των κατοικούντων έν ταύτη· κοινή γάρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ού φεισόμεθα της ζωής υμών.
Το να σου παραδώσουμε την πόλη, δεν είναι δικαίωμα ούτε δικό μου ούτε άλλου από τους κατοικούντες σε αυτή. Γιατί απόφαση όλων μας είναι να πέσουμε, αμυνόμενοι, με τη θέλησή μας και δε θα λυπηθούμε τη ζωή μας.
Τα παραπάνω αποτελούν την απάντηση του Αυτοκράτορα Κων/νου ΙΑ Παλαιολόγου στον Μωάμεθ Β που πολιορκούσε την Κων/πολη το 1453, όταν του ζήτησε να παραδώσει την πόλη και να αποχωρήσει σώος.


Δ΄  -  Σ  -  ΣΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Στο γαλανό πλαίσιο που συμβολίζει τον ελληνικό ουρανό και τις θάλασσες της χώρας μας, προβάλλονται δύο περικεφαλαίες και ξίφος, που αποτελούν τα αντιπροσωπευτικότερα πολεμικά εξαρτήματα της στολής των πολεμιστών του Μ. Αλεξάνδρου. Η λαβή του ξίφους προβάλλεται στο φωτεινό δίσκο ανατέλλοντος ηλίου, ο οποίος περιβάλλεται με ουράνιο τόξο. Ο συνδυασμός του ουράνιου τόξου (σύμβολο γαλήνης, αισιοδοξίας και ελπίδας) και της λαβής του ξίφους πάνω στον ανατέλλοντα ήλιο, συμβολίζει τον παράλληλο σκοπό της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου για τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού στις χώρες της Ανατολής που κατέκτησε.
ΡΗΤΟ: Τω Ξίφει τον Δεσμόν Λελύσθαι (Με το ξίφος έλυσε το δεσμό).
                             Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβαση (Κεφ. 3 παρ. 7)
Η φράση περιγράφει την τόλμη και την αποφασιστικότητα με την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος έκοψε με το ξίφος του το γνωστό Γόρδιο Δεσμό επαληθεύοντας, με τις μετέπειτα επιτυχίες του, το σχετικό μύθο, που ήθελε αυτόν που θα τον έλυνε να ήταν προορισμένος να κυριαρχήσει στην Ασία.


ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ   -  (ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΡΗΤΟ:      Εξαπέστειλε την Περιστεράν                 Απέστειλε το περιστέρι.
Και επισχών έτι ημέρας επτά ετέρας πάλιν εξαπέστειλεν την περιστεράν εκ της κιβωτού· και ανέστρεψεν πρός αυτόν η περιστερά το πρός εσπέραν και είχε φύλλον ελαίας κάρφος εν τω στόματι αυτής και έγνω Νωε ότι κεκόπακε το ύδωρ από της γης.  
Γέννεσις 8, 10-11
Και αφού ανέμεινε άλλες επτά ημέρες απέστειλε πάλι το περιστέρι από την κιβωτό. Κατά το βράδυ το περιστέρι επέστρεψε σ' αυτόν και είχε στο ράμφος φύλλο ελιάς, και από αυτό αντιλήφθηκε ο Νώε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει από τη γη.

ΔΥΒ   -  (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ)


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Συμβολισμός των τεσσάρων Δνσεων ( ΔΥΠ, ΔΕΜ, ΔΤΧ και ΔΥΓ ) με τη φαρέτρα, τα φτερά, τα κλειδιά χιαστί και τον όφη αντίστοιχα.
ΡΗΤΟΤοις Επιτηδείοις Χρώ .
Θαλής
Τα κατάλληλα μέσα ας χρησιμοποιείς στο κάθε τι, για να αιχμαλωτίσεις την επιτυχία.
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ξίφος πλαισιωμένο από πτέρυγες. Το ξίφος συμβολίζει τον ελαφρύ και αθόρυβο οπλισμό των καταδρομικών τμημάτων και οι πτέρυγες συμβολίζουν τη δυνατότητα των αεροκίνητων ενεργειών για την εκτέλεση αποστολών.
ΡΗΤΟ: "Ο ΤΟΛΜΩΝ ΝΙΚΑ" (Η τόλμη είναι ο βασικότερος παράγοντας της νίκης).


ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΖΟΝΑΥΤΩΝ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Το μυθικό πλοίο "ΑΡΓΩ" που χρησιμοποίησε ο Ιάσωνας. Συμβολίζει τις αμφίβιες επιχειρήσεις, αφού πρώτο αυτό χρησιμοποιήθηκε στην Αργοναυτική Εκστρατεία.
ΡΗΤΟ:  Θαρσείν Χρή     (Χρειάζεται θάρρος).
Θαρσείν χρη τάχ' αύριον έσετ' άμεινον
Χρειάζεται θάρρος, αύριο όλα θα είναι καλύτερα. Προτροπή της Θεάς Αθηνάς, που δια στόματος του Οδυσσέα απηύθυνε στους Έλληνες πολιορκητές της Τροίας, όταν σκέπτονταν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες και να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
(ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύμπλεγμα τροχού και ζεύγους πτερύγων, που συμβολίζουν τις μεταφορές και το ζωοφόρο κέρας της Αμάλθειας, που συμβολίζει τον εφοδιασμό.
ΡΗΤΟ:  Χρόνου Φείδου        (μην σπαταλάς τον χρόνο).

Ι ΜΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: : Ευζωνικό τσαρούχι και λόγχη επί όπλου. Η παράσταση αυτή σε συνδυασμό με το λογότυπο "ΑΕΡΑ" που είναι πολεμική ιαχή των Ελλήνων στρατιωτών, συμβολίζουν την ορμή του Έλληνα στρατιώτη. Η παραδοσιακή και συμβολική αξία του τσαρουχιού, ήταν μεγαλύτερη της πρακτικής, δηλαδή, το αδούλωτο πνεύμα των υπό τουρκικό ζυγό Ελλήνων ήθελε το τσαρούχι δυνατό και κατάλληλο για κλωτσιές κατά του κατακτητή. Για το λόγο αυτό η μύτη του τσαρουχιού καταλήγει σε αιχμηρή προεξοχή, η οποία αποκρύπτεται με πονηριά από μια όμορφη μαύρη φούντα, που επικάθεται με χάρη στο πάνω μέρος αυτής.
ΡΗΤΟ:"ΑΕΡΑ".
Πολεμική ιαχή των Ελλήνων στρατιωτών (Ευζώνων), που αναφωνήθηκε από τους στρατιώτες του Πεζικού κατά τις εφόδους, αμέσως μετά το παράγγελμα "Εμπρός δια της λόγχης".

ΜΕΡΥΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ασπίδα, με δύο (2) κεραυνούς να πέφτουν επί αυτής. Συμβολίζει σε συνδυασμό με το ρητό, το αραγές τείχος που σχηματίζεται από την ομοψυχία, το οποίο αποκρούει οποιαδήποτε επίθεση - απειλή.
ΡΗΤΟ: "ΑΛΕΕΣ ΑΡΙΣΤΟΙ ΑΠΑΝΤΩΝ" (Ενωμένοι, γενναιότεροι από όλους).
"Λακεδαιμόνιοι κατά μεν ένα μαχόμενοι ουδαμών εισί κακίονες ανδρών, αλέες δε άριστοι ανδρών άπαντων".
"Οι Λακεδαιμόνιοι όταν μάχονται ένας προς ένα δεν είναι κατώτεροι από κανένα, όταν όμως είναι ενωμένοι τότε είναι γενναιότεροι από όλους τους ανθρώπους".

ΜΗΧΑΝΙΚΟ   
(ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κεφαλή κριού, που συμβολίζει τις πολιορκητικές μηχανές, οι οποίες σε διάφορες μορφές χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόρθηση φρουρίων.
ΡΗΤΟ: "ΑΜ' ΕΠΟΣ ΑΜ' ΕΡΓΟΝ" (Συγχρόνως με το λόγο και το έργο).ΠΕΖΙΚΟ   -  (ΣΧΟΛΕΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κόκκινο φόντο, που συμβολίζει το αίμα των ανδρών του Πεζικού που θυσιάστηκαν στους αγώνες του έθνους, τυφέκιο και σπάθη, τα βασικά όπλα του Πεζικού που θεσπίστηκαν με το Β.Δ. της 2ας Μαρ. 1833 και λυχνία, σύμβολο λατρείας του Θεού και εκδήλωσης τιμής στους νεκρούς .
ΡΗΤΟ: "ΔΙΩΚΕ ΔΟΞΑΝ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗΝ" (Να επιδιώκεις τη δόξα και την αρετή).


ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ   
(ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 180 ΜΚ/Β ΧΩΚ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Δύο πυροβόλα χιαστί, αναπαριστούν το Πυροβολικό Μάχης και πύραυλος που συμβολίζει, αφενός το Α/Α Πυροβολικό και αφετέρου τις τεχνολογικές εξελίξεις του Όπλου .
ΡΗΤΟ: "ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ" (Η ισχύς εξαρτάται - αποκτάται με τη γνώση).
ΣΔΑΕΕ  -   2α ΤΑΞΥΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ασπίδα και δόρατα χιαστί πολεμιστή της αρχαίας Σπάρτης. Συμβολίζει τη ρώμη, τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητα των αρχαίων.
ΡΗΤΟ: "Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ" (Ή αυτήν ή πάνω σ' αυτήν).
Προτροπή από τις Σπαρτιάτισσες μητέρες προς τους γιους τους, όταν τους έδιναν την ασπίδα κατά την αναχώρησή τους για πόλεμο. (Ή να φέρεις πίσω την ασπίδα ως νικητής, ή να σε φέρουν νεκρό πάνω σ' αυτήν).ΣΔΙΕΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Η κεφαλή του Μ. Αλεξάνδρου σε μπλε φόντο πλαισιωμένο από πένα και ξίφος. Συμβολίζει την στρατηγική σύλληψη, τακτική εφαρμογής των σχεδίων και το χειρισμό των συνθηκών της μάχης, τα οποία σε συνδυασμό με την προσωπική γενναιότητα και το εκπολιτιστικό όραμα του έργου του Αλεξάνδρου, τον ανέδειξαν στο μεγάλο στρατηλάτη όλων των εποχών. Η πένα συμβολίζει σπουδή και μελέτη και το ξίφος είναι σύμβολο δυνάμεως.
ΡΗΤΟ: "ΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΙΚΗΣΑΙ" (Με στρατηγική σκέψη νίκησε).
Αλεξάνδρω δε τον με τόπο η τύχη παρέσχεν, εστρατήγησεν δε των της τύχης υπαρχόντων προς το νικήσαι βελτίον.
Πλούταρχος
Ο Αλέξανδρος εκμεταλλεύθηκε την εύνοια της τύχης, που ήταν απόρροια του στρατηγικού
σφάλματος του Δαρείου και πέτυχε μεγαλειώδη νίκη.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύνθετη απεικόνιση του τίτλου της Σχολής, δύο τυφεκίων, δύο ξιφών, σωλήνα πυροβόλου και οβίδας, που συμβολίζουν τα ιστορικά όπλα πεζικό, Ιππικό και Πυροβολικό.
Ακόμη πλαισιώνεται από το έτος ιδρύσεως της Σχολής, από δύο κλάδους δάφνης και επιστέφεται από το εθνόσημο (έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας).
ΡΗΤΟ: ΄Αρχαισθαι Μαθών ΄Αρχειν Επιστήσει (Αν μάθεις να διοικείσαι θα γνωρίζεις να διοικείς).
                                 Σόλων . Σοφός και κυβερνήτης της αρχαίας Αθήνας, 638-559 π.Χ.
ΣΤΡΑΤΟΝΟΜΙΑ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ελληνική Σημαία, που υποδηλώνει την επάνδρωση με Στρατονόμους όλων των Σχηματισμών της Ελλάδας. Πάνω σε αυτήν, προβάλλεται περικεφαλαία, που εκφράζει τη σωματική ρώμη και ανδρεία των ανδρών της ΣΝ, ξίφος που συμβολίζει την ισχύ και αποφασιστικότητα κατά την επιβολή της τάξης και ζυγός, που συμβολίζει τη δικαιοσύνη.

ΡΗΤΟ: "ΝΟΜΟΙΣ ΠΕΙΘΟΥ"" (Υπάκουε ενσυνείδητα στους Νόμους).ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σύμπλεγμα κουκουβάγιας και διπλού πέλεκυ. Συμβολίζει τη μάθηση και τη γνώση (κουκουβάγια, σύμβολο των γραμμάτων και της σοφίας κατά την αρχαιότητα) καθώς και τη δύναμη - ισχύ (πέλεκυς, ως πολεμικό όπλο σύμβολο δύναμης του τιμωρού).
ΡΗΤΟ: "ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΩΤΕΡΟΝ ΠΑΤΡΙΣ" (Από όλα τα πράγματα πολυτιμότερο είναι η πατρίδα).
"Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσιν".
Πλάτων: Κρίτων, 51β.
"Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση".
ΣΩΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   -  (ΣΧΟΛΗ - ΚΕΤΕΣ)


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Διπλός κεραυνός και αρχαίο ελληνικό ξίφος χιαστί, περιβαλλόμενα από την τροχιά ηλεκτρονίου. Συμβολίζει, τη σύγχρονη μικροηλεκτρονική ψηφιακή τεχνολογία πληροφορικής (ηλεκτρόνιο), την πληροφορία με την ευρύτερη έννοια (διπλός κεραυνός) και τη μαχητική ισχύ υπέρ της αναβάθμισης, της οποίας, τίθεται η τεχνολογία της πληροφορίας (ξίφος).
ΡΗΤΟ: "ΖΗΤΕΙ ΤΑ ΒΕΛΤΙΩ" (Να αναζητάς τα καλύτερα, υψηλότερους, καλύτερους και
αποτελεσματικότερους στόχους).
"Στέργε μέν τά παρόντα, ζήτει δέ τά βελτίω".
Ισοκράτης
"Αυτά που έχεις επιτύχει να προσπαθείς να τα διατηρείς, αλλά συγχρόνως να αναζητάς
υψηλότερους, καλύτερους και αποτελεσματικότερους στόχους.ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Γραμμικό σχέδιο που παριστάνει περιστέρι, το οποίο θεωρείται ο πρώτος ταχυδρόμος του κόσμου, κλαδιά ελιάς, σύμβολο ειρήνης και ταχυδρομικό κέρας (σάλπιγγα), σύμβολο του Ταχυδρομικού Σώματος.
ΡΗΤΟ: "ΣΠΕΥΔΕ ΒΡΑΔΕΩΣ"
Χείλων (6ος π.Χ. αιώνας).
Ταυτόσημο με την εκτέλεση του έργου του Ταχυδρομικού, το οποίο με σταθερές και προσεκτικές ενέργειες γρήγορα εκπληρώνει την αποστολή του.ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ   -  (ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Σπάθες χιαστί με πέταλο αλόγου, που συμβολίζουν το παλαιό ιππικό, που ελισσόταν έφιππο και πεζή, άρμα μάχης, που συμβολίζει το σύγχρονο Όπλο των Τεθωρακισμένων με την ισχύ πυρός και κρούσης, διάδοχος του ιππικού.
ΡΗΤΟ: "ΟΠΟΥ Η ΔΟΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ" (Εκεί όπου καλεί η δόξα και το καθήκον)


ΤΕΧΝΙΚΟ   -  (ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κλειδί - κατσαβίδι - λυχνία, που συμβολίζουν "τα τεχνικά μέσα στην υπηρεσία της γνώσης".
ΡΗΤΟ: "ΘΕΛΕΙΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ" (Εάν θέλεις, μπορείς. Η θέληση είναι δύναμη).
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
(ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Βακτηρία με φίδι ελισσόμενο επί αυτής και περικεφαλαία. Η βακτηρία είναι σύμβολο των ιατρών της αρχαιότητας, που περιόδευαν στις πόλεις προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς. Το φίδι είναι το κατεξοχήν σύμβολο του Θεού της υγείας, Ασκληπιού και η χρησιμοποίησή του από τους αρχαίους Έλληνες είχε την έννοια, ότι, όπως τα φίδια αποβάλλοντας το παλιό τους δέρμα φαίνονται πάντα νέα, έτσι και ο Θεός της υγείας θεραπεύοντας τις νόσους των ανθρώπων διαφυλάσσει τη νεότητά τους. Η περικεφαλαία είναι έμβλημα του Στρατού Ξηράς και η απεικόνισή της δεικνύει ότι το έμβλημα εκφράζει το Υγειονομικό του Στρατού Ξηράς.
ΡΗΤΟ: "ΤΗ ΤΟΥ ΙΗΤΡΟΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΗ ΕΥΔΟΚΕΟΝΤΕΣ" (Έχοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη του ιατρού για τον άνθρωπο).
Από κείμενα του έργου της Ιπποκρατικής συλλογής "Παραγγελίαι".ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  -   (ΣΧΟΛΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Τόξο και φαρέτρα με βέλη. Η φαρέτρα συμβολίζει τον εκπαιδευόμενο και τα
βέλη τις γνώσεις, που παρέχονται σ' αυτόν από το Κέντρο Εκπαίδευσης.
ΡΗΤΟ: "ΑΡΧΗ ΗΜΙΣΥ ΠΑΝΤΟΣ" (Η καλή αρχή ισοδυναμεί με το μισό του όλου έργου).

Χ ΜΜ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Ο Κέρβερος, το τρικέφαλο μυθολογικό τέρας που είχε ορισθεί από τους θεούς του Ολύμπου ως φύλακας των πυλών του Άδη. Συμβολίζει το καθήκον, τη θέληση και τη δυνατότητα της Μεραρχίας να φυλάει, ως άλλος Κέρβερος, τις πύλες που της εμπιστεύθηκε
 η Πατρίδα.
ΡΗΤΟ: "ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ". Είναι σύνθημα προερχόμενο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τότε που τη φύλαξη των ανατολικών συνόρων της είχαν αναλάβει άγρυπνα σκληροτράχηλοι φρουροί, οι "Ακρίτες", και με αυτό το σύνθημα ευρίσκοντο σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα.
ΧΙ ΜΠΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Λέοντας, ο βασιλιάς των ζώων. Συμβολίζει το δυναμισμό, την υπερηφάνεια και το δέος τα οποία εμπνέει αυτός και αλληγορικά η Μεραρχία, σε κάθε επίδοξο επιδρομέα ή αντίπαλο.
ΡΗΤΟ: "ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ". (Και μόνος και με τη βοήθεια άλλων).
"Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχήσω· αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μετά πολλών...".
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.
"Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά και ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή, θα υπερασπίσω δε τα ιερά και τα όσια και μόνος και με άλλους..."

ΧΧ ΤΘΜ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κένταυρος έτοιμος να εκτοξεύσει βέλος. Το σώμα αλόγου συμβολίζει τη δύναμη και επιθετικότητα του άρματος, το ανθρώπινο σώμα συμβολίζει τον αρματιστή που ελέγχει και κατευθύνει το άρμα του.
ΡΗΤΟ: Υπό Σκιή - (Υπό σκιά)
Λακεδαιμονίων δε και Θεσπιέων τοιούτων γενομένων, όμως λέγεται άριστος ανήρ γε-νέσθαι Σπαρτιάτης Διηνέκης· τον τόδε φασί ειπείν το έπος ή συμμίξαι σφέας τοίσι Μήδοισι, πειθόμενον προς τευ των Τρηχινίων ως επεάν οι βάρβαροι απιέωσι τα τοξεύματα, τον ήλιον υπό του πλήθεος των οϊστών αποκρύπτουσι· τοσούτο πλήθος αυτών είναι· τον δε ουκ εκπλαγέντος τούτοισι ειπείν, εν αλογίη ποιευόμενον το Μήδων πλήθος, ως πάντα σφι αγαθά ο Τρηχίνιος ξείνος αγγέλοι, ει αποκρυπτόντων των Μήδων τον ήλιον υπό σκιή έσοιτο προς αυτούς η μάχη και ουκ εν ηλίω.    
                                                  Ηρόδοτος VII, κεφ. 226
Τέτοιο ηρωϊσμό έδειξαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Θεσπιείς. Εν τούτοις λέγεται ότι πιο γενναίος απ' όλους αποδείχθηκε ο Σπαρτιάτης Διηνέκης, ο οποίος, προτού συμπλακούν με τους Μήδους, είπε αυτά τα λόγια. Όταν, δηλαδή, άκουσε από κάποιο Τραχίνιο, ότι όταν οι βάρβαροι τοξεύουν, ο ήλιος κρύπτεται από το πλήθος των βελών - τόσο πολλά είναι - αυτός χωρίς να δώσει σημασία στο πλήθος των Μήδων, απάντησε, ότι ο ξένος Τραχίνιος μόνο καλές ειδήσεις τους έφερε, γιατί εάν οι Μήδοι κρύψουν τον ήλιο, τότε οι Έλληνες θα δώσουν τη μάχη υπό σκιά και όχι υπό τον ήλιο.

ΧΧV ΤΘΤΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κεφαλή αλόγου και άρμα, μέσα σε κύκλο. Συμβολίζει το επιθετικό πνεύμα του Ιππικού, αλλά και την ευκινησία, την ισχύ πυρός, την ευκαμψία και την ψυχολογική επίδραση, που είναι τα χαρακτηριστικά των αρμάτων.
ΡΗΤΟ: Θνήσκε Υπέρ Πατρίδος. (Να πεθάνεις για χάρη της πατρίδας σου).
                                                        Περίανδρος (628-585 π.Χ.)
 Σημαίνει ότι, πρέπει ο πολίτης και ο στρατιώτης πρέπει να αγωνίζεται και να πεθαίνει για τη σωτηρία και την ακεραιότητα της πατρίδας του.
ΧΧΙ ΤΘΤΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Κεφαλή αλόγου με ορθωμένη τη χαίτη, μέσα σε κύκλο με περίγραμμα πράσινο. Συμβολίζει τη δύναμη, την ορμή, την ταχύτητα και την επιθετικότητα, κύρια χαρακτηριστικά των Τεθωρακισμένων. Το πράσινο περίγραμμα, είναι η υπόμνηση του διακριτικού χρώματος του όπλου των Τεθωρακισμένων.
ΡΗΤΟ:  Ου Πόσοι Αλλά Πού  (Όχι πόσοι, αλλά που).
Ούκ έφη δε τους Λακεδαιμονίους ερωτάν πόσοι εισίν οι πολέμιοι αλλά που εισίν.
Πλουτάρχου Αποφθέγματα Λακωνικά (Άγιδος του Αρχιδάμου, 3).
Έλεγε, ότι οι Σπαρτιάτες δεν ερωτούν πόσοι είναι οι εχθροί αλλά πού είναι.

ΧΧΙΙ ΤΘΤ


ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Το πρώτο άρμα του Ελληνικού Στρατού (Κένταυρος), επί αυτού προβολή αλόγου, στο πάνω μέρος βυζαντινός σταυρός, που πλαισιώνονται με φύλλα δάφνης. Συμβολίζει την παράδοση και το πνεύμα του Ιππικού, το σύνδεσμο μεταξύ Ιππικού και Τεθωρακισμένων, αλλά και τη βυζαντινή παράδοση.
ΡΗΤΟ:  Εν Τούτω Νίκα    (Με αυτό νικάς).
Το όραμα που είδε στον ουρανό ο Μέγας Κων/νος (φωτεινός σταυρός με την επιγραφή, Εν Τούτω Νίκα, πριν από τη μάχη κατά των στρατευμάτων του Μαξεντίου, στη Μουλβία (γέφυρα του Τίβερη ποταμού) το 312 μ.Χ. Η εικόνα αυτή του οράματος αποτέλεσε το βυζαντινό λάβαρο - την πρώτη χριστιανική σημαία - με το οποίο ο στρατός του Βυζαντίου κατανίκησε το στρατό του Μαξεντίου.

ΧΧΙV ΤΘΤΠΑΡΑΣΤΑΣΗ: Αρχαίο κράνος και σύγχρονο άρμα μάχης. Συμβολίζει την εξέλιξη της αμυντικής προστασίας του Έλληνα μαχητή δια μέσου των αιώνων.
ΡΗΤΟ: Ου Καταισχυνώ ΄Οπλα.  Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα.
Ου καταισχυνώ όπλα τα ιερά, ουδ' εγκαταλείψω τον παραστάτην ότω αν στοιχίσω, αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων, και μόνος και μετά πολλών....
Από τον όρκο των αρχαίων Αθηναίων στη θεά Αθηνά.
Δεν θα ντροπιάσω τα ιερά όπλα, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμπολεμιστή μου με οποιονδήποτε και αν ταχθώ στη γραμμή και θα υπερασπίσω, δε, τα ιερά και τα όσια και μόνος και με άλλους.

ΧΧΙΙΙ ΤΘΤΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:  Άρμα και πάνω από αυτό, Κένταυρος. Συμβολίζει, το σύγχρονο βασικό στοιχείο της Ταξιαρχίας (άρμα) και την ορμητικότητα, την ταχύτητα, τη δύναμη και κυρίως το δεσμό του ιππέα με το άλογο και κατ΄ επέκταση του τεθωρακισμένου μαχητή με το πολεμικό του όχημα, το άρμα.
ΡΗΤΟ:               Καιρόν Πρόσμενε           (Περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία).